plenru

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli na dzień 30 04 2024r.

Wyjaśnienie 20.06.2017r.

W związku z licznymi zapytaniami pragniemy wyjaśnić, iż cena netto oznacza cenę netto za jednostkę wyświetlenia CPM (koszt tysiąca wyświetleń). Równocześnie informujemy, iż Zamawiający nie dopuszcza realizacji kampanii w modelu RTB (programatic). Kampania musi być realizowana z cappingiem (tj. nałożeniem limitu wyświetleń reklamy na unikalnego użytkownika) o wartości 3. Zamieszczenie wyjaśnienia skutkuje zmianą terminu składania ofert na 29.06.2017r. W przypadku pytań proszę o kontakt.